ВАЖНО!!! ОБУСТАВА НАСТАВЕ!!!!

Због земљотреса регистрованог у Републици Српској, обуставља се настава у свим основним и средњим школама, а тиме и завршава прво полугодиште школске 2020/2021. године.

https://www.facebook.com/trivic.natalija/posts/1332313330476940?__cft__[0]=AZXbeya4QPFM9gXCPim42Zw4mp_rfkWL7bXLnjmS3KwkbDyYo4NM3a6NY0SQgsdC0CoBg-xo1-4dDN0WL5UaAawoI1oWwySMYnhPGluH2WPPO1CGDZzzR1JI6w3Viu6AFeAyt5QBarB268QWa858hsJk_kl-4smuhJ4-dQLBtY_dVg&__tn__=-UK-R