ВАЖНО: НОВО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА МАТУРАНТЕ О ПOЛАГАЊУ МАТУРСКОГ ИСПИТА

Датум:  13.05.2020. године

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ЗА МАТУРАНТЕ

О ПOЛАГАЊУ МАТУРСКОГ ИСПИТА

 

Oбавјештавамо матуранте да је Школа приморана измијенити распоред предаје матурских радова, те распоред полагања матурског испита, због Упутства за вођење педагошке документације током извођења наставе на даљину које је донио Републички педагошки завод Републике Српске .

Због тренутне епидемиолошке ситуације, а у вези вируса корона,  наглашавамо да су матуранти приликом пријављивања и предаје матурских радова дужни поштовати прописане мјере личне заштите које се односе на обавезу ношења маски и рукавица и одржавање социјалне дистанце.

 

 1. Матурски рад се предаје у писаној форми и оцјењује.

 

 1. Уз пријаву за полагање матурског испита коју могу добити код секретара школе ученици су дужни приложити:
 • Матурски рад у два примјерка
 • Евидентни лист о праћењу израде матурског рада ( евидентни лист ће професори доставити у школу)

УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ОСЛОБОЂЕНИ ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА ( који су све четири године школовања имали одличан успјех и примјерно владање)  ПРЕДАЈУ:

 • Матурски рад у једном примјерку
 • Евидентни лист о праћењу израде матурског рада

 

 1. Предаја матурских радова вршиће се код секретара школе  у периоду од 08:00 до 15:00 часова према сљедећем распореду:
 • 25.05.2020. године (понедјељак) ученици одјељења IV1
 • 26.05.2020. године ( уторак) ученици одјељења IV2
 • 27.05.2020. године (сриједа) ученици одјељења IV3 и
 • 28.05.2020. године (четвртак) ученици одјељења IV4

 

 1. Писмени рад из српског језика и књижевности ученици ће радити online 05.06.2020. године (пeтак)  са почетком  у 10:00 часова .

 

 1. Усмена одбрана матурског рада се ради само ако је потребно, односно уколико ће ученик без могућности усмене одбране рада бити оштећен, у супротном добија исту оцјену и за матурски рад и за усмену одбрану матурског рада.

 

 1. Питања из изборног предмета ( усмени испит) ученици ће радити писменим путем од 08.06.2020. године према сљедећем распореду: 
 • 08.06.2020. године (понедјељак) према сљедећем распореду:
 • Енглески језик у 08:00 часова
 • Њемачки језик у 08:00 часова
 • Историја у 09:00 часова
 • Географија у 10:00 часова
 • Хемија у 11:00 часова
 • Музичка култура у 11:00 часова
 • Ликовна култура у 12:00 часова
 • Математика у 12:00 часова

 

 • 09.06.2020. године (уторак) према сљедећем распореду:
 • Биологија у 08:00 часова
 • Рачунарство и информатика у 08:00 часова
 • Програмирање у 10:30 часова
 • Модели и базе података у 12:00 часова

 

 

 

в.д. директора

Љубинка Станић, проф.