ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА МАТУРАНТЕ

Датум:  04.05.2020. године

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  ЗА МАТУРАНТЕ

О ПOЛАГАЊУ МАТУРСКОГ ИСПИТА

 

 1. Матурски рад се предаје у писаној форми и оцјењује.

 

 1. Уз пријаву за полагање матурског испита коју могу добити код секретара школе ученици су дужни приложити:
 • Матурски рад у два примјерка
 • Свједочанство о завршеном I,II,III и IV разреду гимназије
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Евидентни лист о праћењу израде матурског рада

УЧЕНИЦИ КОЈИ СУ ОСЛОБОЂЕНИ ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА ( који су све четири године школовања имали одличан успјех и примјерно владање)  ПРЕДАЈУ:

 • Матурски рад у једном примјерку
 • Евидентни лист о праћењу израде матурског рада
 1. Предаја матурских радова је 20.05.2020. године (сриједа) и 21.05.2020. године (четвртак) код секретара школе у периоду од 08:00 до 14:00 часова.

 

 1. Писмени рад из српског језика и књижевности ученици ће радити online 29.05.2020. године (пeтак)  са почетком  у 10:00 часова .

 

 1. Усмена одбрана матурског рада се ради само ако је потребно, односно уколико ће ученик без могућности усмене одбране рада бити оштећен, у супротном добија исту оцјену и за матурски рад и за усмену одбрану матурског рада.

 

 1. Питања из изборног предмета ( усмени испит) ученици ће радити писменим путем од 01.06.2020. године према распореду који ће бити накнадно утврђен.

 

 

 

в.д. директора

Љубинка Станић, проф.