Обавезе дежурног професора ЈУ Гимназија Прњавор и протокол понашања у складу са епидемиолошким мјерама и препорукама ЈЗУ Института за јавно здравство РС

 1. Прије доласка у школу провјери своју тјелесну температуру.
 2. Дежурни професор треба да буде у школи 15 минута прије почетка наставе.
 3. Дежурни професор је обавезан да све вријеме дежурства носи заштритну маску и рукавице.
 4. Дежурни професор стоји на самом уласку у школу и мјери температуру свим запосленим  радницима  школе и води рачуна о томе да су сви који улазе у школу  врше  дезинфекцију  руку.
 5. Дежурни професор неће дозволити улазак у школу лицима која нису запослена у школи.
 6. У изузетним случајевима, када то буде неопходно дежурни професор ће од лица, која нису радници школе а који морају ући  у школи тражити да попуне упитни листић, који ће бити постављен на пулту дежурног ученика/професора .  У таквим случајевима дежурни професор ће бити заштићен физичком преградом од лица које улази у школу и обавезан је да измјери тјелесну температуру тој особи и тај податак  упише у  упитни листић.
 7. Дежурни професор води рачуна о придржавању епидемиолошких мјера свих присутних у школи.
 8. Он води евиденцију о броју ученика у објекту, о задржавању ученика или других лица у школском дворишту, о физичкој дистанци између ученика приликом кретања кроз школу.
 9. Дежурни професор указује ученицима на потребу придржавања прописаних мјера, о правилном кориштењу дезинфекционих средстава и ношењу заштитних маски.
 10. Предметни професор коме се обратио ученик који је у школи развио симптоме инфекције обраћа се дежурном професору који ће предузети даље мјере по протоколу који се односи на изолацију ученика.
 11. Он ће ученика са симптомима одмах одвести у просторију за изолацију/кабинет хемије и  упознати директора/педагога школе о томе, а од техничког особља школе тражити да се учионица детаљно дезинфикује.
 12. Дежурни професор је дужан ученике из те учионице упутити у другу учионици у којој ће даље пратити наставу.
 13. Дежурни професор треба да родитељу /старатељу објасни даљу процедуру у вези са изолованим учеником (да је потребно да се телефонски одмах јаве породичном љекару и да дијете одмах одведе кући.)
 14. Уколико дежурни професор има час или неку другу неодложну обавезу, замијенит ће га професор, који ће бити замјена дежурном професору и у случају његовог недоласка на посао.

 

 

в.д. директора

Љубинка Станић, проф.