Обавезе запослених ЈУ Гимназија Прњавор и протокол понашања у складу са епидемиолошким мјерама и препорукама ЈЗУ Института за јавно здравство РС

 1. Запослени у школама не могу долазити на посао уколико имају симптоме заразне болести (повишена тјелесна температура, респираторни симптоми: кашаљ и кратак дах, бол у грлу, затим малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање…) или уколико су били у контакту са вјероватним или потврђеним случајем COVID-19, односно ако је њима или члановима њиховог домаћинства изречена мјера изолације/карантина. Уколико су запослени имали симптоме компатибилне са COVID-19, неопходно је јављање надлежном доктору ради провјере да ли се ради о COVID-19, те поступање у складу са протоколима, чак и када се ради о симптомима који су трајали кратко.
 2. Запослени прије доласка на радно мјесто контролишу своју тјелесну температуру, те у случају повишене температуре не долазе на посао, обавјештавају директора и јављају се надлежном доктору.
 3. На улазу школе се врши дезинфекција руку, дезинфицијенсом за руке на бази алкохола или другим одговарајућим средством. Као и дезинфекција обуће, гажењем преко дезинфекционе баријере за ноге. На мјесту дезинфекције је постављено упутство за правилну дезинфекцију руку.
 4. Сви запослени у школи обавезно носе маске. Маске се морају носити на исправан начин, тако да налијежу на лице и прекривају нос, уста и браду. Уколико запослени користе маске за једнократну употребу исте је потребно промијенити чим се овлаже, запрљају или оштете. Када се скину, маске се не смију користити поново. Скинуте маске се одлажу у намјенске кесе постављене у канте са поклопцем које морају бити обиљежене за ту намјену и изван дотицаја ученика. Уколико се користе памучне маске запослени су дужни да током радног времена користе најмање двије маске које је потребно мијењати чим се овлаже или запрљају, а по потреби и чешће.
 5. Сви запослени морају између себе осигурати физичку дистанцу од најмање 2 метра у затвореном простору. Наведена физичка дистанца се препоручује одржавати и када год је могуће између запослених и ученика. Није дозвољено окупљање запослених унутар школе на паузама или за вријеме оброка/кафа.
 6. У зборници наставници примјењују физичку дистанцу од 2 метра и ограничавају вријеме проведено у њој на минимум. За састанке и договоре потребно је максимално користити е-комуникацију.
 7. У учионицама могу боравити искључиво ученици и њихови наставници.
 8. Први дан школске године треба да буде посвећен упознавању ученика са препорукама Института за јавно здравство везаним за заштиту од вируса корона, планом организовања наставе у школи и свим другим специфичностима за наредни период.
 9. Наставне часове организовати у трајању од 20 минута.
 10. Школске одморе организовати у трајању од 5 минута.
 11. Свако одјељење које има више од 15 ученика дијели се на двије групе (уз могућност толеранције до 18 ученика уколико учионички простор омогућава поштовање препоручених мјера). Наставници реализују наставу за једну, а затим за другу групу ученика. За школе којима просторни капацитети то дозвољавају, настава за обје групе се може реализовати у истом термину исте смјене по различитом распореду часова.
 12. Не препоручује се одржавање часова физичког васпитања у затвореном. Кад год је то могуће, часове физичког васпитања организовати на отвореном, уз реализацију активности које дозвољавају поштовање физичке дистанце између ученика. Препоручује се у затвореном простору часови физичког васпитања организују на начин који не захтијева значајнију физичку активност ученика.
 13. Не препоручује се организовање секција, посебно спортских или умјетничких.
 14. Просторије је потребно обавезно провјетравати на сваком одмору. Ако временске прилике то допуштају, оставити отворене прозоре и током наставе.
 15. Ученицима који су хронични болесници и који имају мишљење и препоруку љекара да избјегавају боравак у социјалним групама, као и онима који из других оправданих разлога не могу похађати наставу, школа је дужна организовати наставу путем употребе платформи за учење на даљину. Наставно особље треба да планира вријеме за ученике који прате наставу на даљину, за све информације, појашњења и друго, као што је било у току другог полугодишта школске 2019/2020. године.
 16. Ученицима за које је организована настава на даљину не уписивати изостанке у одјељенску књигу. У рубрику напомена у именику ученика унијети податак о одлуци да ученик прати наставу на даљину.
 17. Наставнику се препоручује да се за вријеме наставе не креће по учионици, изузев у посебним околностима.
 18. Важно је омогућити редовно прање руку водом и течним сапуном у трајању од 20 секунди након кориштења тоалета и када руке изгледају запрљано. Након прања руку течним сапуном и водом, руке треба осушити папирним убрусима за једнократну употребу, који се након кориштења баца у намјенску канту за отпад са поклопцем. На мјесту гдје се перу руке је неопходно поставити упутства за правилно прање руку.
 19. У свакој школи директор је одговоран за контролу спровођења мјера, извјештавање и редовну комуникацију са релевантним институцијама.
 20. У случају појаве симптома COVID-19 током боравка у школи, код било којег запосленог радника школе, исти се одмах изолује у посебну просторију предвиђену у ту сврху, те о истом обавјештава директора, који даље обавјештава хигијенско – епидемиолошку службу надлежног дома здравља, која према званичном Протоколу проводи епидемиолошко истраживање и проводи неопходне мјере према обољелом и контактима. Након спроведе процедуре, запослени се шаље кући.
 21. Дежурни наставници воде рачуна о придржавању мјера, о броју ученика у објекту, школском дворишту, размаку између ученика, указују ученицима на потребу придржавања мјера, кориштењу дезинфекционих средстава, заштитних маски и друго.
 22. Уколико постоји потреба ученика за одлазак у тоалет, наставник је дужан омогућити ученику одлазак за вријеме трајања часа, како не би дошло до непотребног груписања ученика.
 23. Наставно особље треба да планира вријеме за ученике који прате online наставу, за све информације, појашњења и друго, као што је било у току другог полугодишта школске 2019/2020. године. Школа треба да користи све могуће капацитете за организовање наставе на овакав начин, а директор школе одлучује за који вид подршке ће се опредијелити, у сарадњи са Министарством просвјете и културе и Републичким педагошким заводом.
 24. У школи је потребно створити климу која неће додатно оптеретити ученике и утицати на њихово ментално здравље, те ће бити неопходно да им се све мјере предоче на њима примјерен начин, без додатног оптерећења или изазивања нелагоде (прилагодити им информације о вирусу, потреби придржавања мјера, прања руку, дезинфекције, појаснити зашто наставници носе маске, зашто сједе одвојени, зашто не могу излазити за вријеме одмора, зашто се не смију задржавати у дворишту школе и груписати и друго). Такође, веома је битно да се са родитељима разговара на примјерен начин, како би и родитељи са дјецом разговарали о понашању и придржавању мјера за вријеме боравка у школи.
 25. Директор је дужан да направи план са јасно дефинисаним протоком информација, тзв. Ходограм о томе ко, на који начин и кога обавјештава о сазнању о појави симптома или приликом уочавања истих, како и када реагују (родитељи, ученици, наставници, одјељењске старјешине, радници школа…). Са планом протока информација и ходограмом требају бити упознати сви радници школе, ученици, али и родитељи.
 26. Директор, као руководилац школе, иступа у име школе и након добијања информација, обавјештава друге институције о ситуацији, те са кризним штабом на нивоу локалне заједнице разматра мјере и њихово спровођење.
 27. Директори школа су у обавези да надлежном Дому здравља доставе спискове ученика по групама како би Хигијенско-епидемиолошка служба могла што ефикасније одреаговати у погледу утврђивања контаката остварених међу ученицима.
 28. Плакате који ће радницима школа и ученицима пружити информације о вирусу и начину његовог ширења, значају придржавања мјера, као и начину правилног прања и дезинфекције руку, правилног ношења заштитне маске, школе треба да поставе на видна мјеста и у учионице, како би у сваком моменту били доступни свима. Такође, наведене информације потребно је визуализовати и кроз кратке видео-материјале дистрибуирати путем медија због великог броја ученика, односно родитеља дјеце школског узраста у Републици Српској.
 29. Радници школе су обавезни да се придржавају прописаних епидемиолошких мјера и изван радног мјеста.

 

 

в.д. директора

Љубинка Станић, проф.