План протока информација у случају појаве вируса COVID -19 у школи (ходограм)

На основу препорука ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске у вези са почетком школске године и организацијом наставе у Републици Српској, в.д. директора ЈУ Гимназија Прњавор  д о н о с и

 

 

План протока информација

 у случају појаве вируса COVID -19 у школи

(ходограм)

 

 

  1. УВОД

 

План протока информација у случају појаве вируса COVID – 19 у школи (у наставку ходограм) садржи податке ко, на који начин и кога обавјештава о сазнању о појави симптома вируса или приликом уочавања истих, како и када реагују родитељи, ученици, наставници и остали радници школе.

Сви радници морају  активно бити укључени у спровођење мјера предвиђених ходограмом, те уколико уоче код ученика симтоме заразне болести изазване COVID – 19, обавезни су о истим обавијестити дежурног професора који предузима предвиђене мјере и о томе обавјештава директора или педагога школе.

Приликом уласка у школу мјери се тјелесна температура свим радницима школе.

 

  1. РАДНИЦИ ШКОЛЕ

 

  1. Уколико запослени имају симтоме заразне болести (повишена температура, респираторни симптоми: кашаљ и кратак дах, бол у грлу, малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање) или уколико су били у контакту са вјероватним или потврђеним случајем COVID-19, односно ако је њима или члановима њиховог домаћинства изречена мјера изолације, не долазе на посао. У случају наведених симптома, обавјештавају директора или педагога школе и јављају се породичном доктору.
  2. Уколико се запосленом, приликом мјерења температуре на уласку у школу, покаже повишена температура, запослени се враћа кући и упућује породичном доктору.

 

  1. УЧЕНИЦИ

 

  1. Ученици прије доласка у школу контролишу своју тјелесну температуру, те уколико имају симтоме заразне болести (повишена температура, респираторни симтоми: кашаљ и кратак дах, бол у грлу, малаксалост, бол у мишићима, пролив, повраћање) или код којих постоји сумња или потврђена COVID-19 инфекција, као и они који су били у контакту са особама  са сумњом или потврђеном инфекцијом узрокованом вирусом COVID-19, не могу долазити у школу.
  2. У случају наведених симптома, родитељи обавјештавају одјељењског старјешину, који даље обавјештава директора или педагога школе.
  3. Директор упућује родитеље да одмах контактирају породичног доктора.
  4. Уколико ученик развије симтоме COVID-19 за вријеме боравка у школи, предметни наставник обавјештава дежурног професора, дежурни професор смјешта дијете у изолациону просторију, те обавјештава директора или педагога школе.

Директор/педагог одмах позива родитеље да дођу по дијете у најкраћем року.

Директор/педагог упућује родитеље да одмах контактирају породичног доктора.

 

 

Овај ходограм примјењује се од 01.09.2020.године.

 

 

 

в.д. директора

Љубинка Станић, проф.