НОВОСТИ ИЗ СВИЈЕТА НАУКЕ: НОВЕ ДЕФИНИЦИЈЕ ЗА ФИЗИЧКЕ ВЕЛИЧИНЕ

На 26. Генералној конференцији о тежинама и мјерама одржаној 16. новембра у Версају (Француска), организованој од стране Међународног комитета за тежине и мјере (BIPM) донесена је званична одлука о редефинисању четири од седам јединица SI система. Представници шездесет земаља су изгласали редефинисање: ампера, келвина, килограма и мола.

За дефинисање килограма се више од 130 година користио међународни прототип килограма (IPK), сачињен од племенитих метала платине и иридијума, који се чувао у Међународном бироу за мјере у Севру код Париза.За нову дефиницију користиће се Планкова константа-основна константа квантне механике.

„Редефиниција SI је важан тренутак у научном напретку“, рекао је Мартин Милтон, директор Међународног бироа за тежине и мере (BIPM). „Коришћење основних константи које посматрамо у природи као основе важних концепта, као што су маса и вријеме, значи да имамо стабилну основу за унапређење нашег научног разумевања, развијање нових технологија и рјешавање неких од највећих изазова у друштву“.

Бари Инглис, директор Међународног одбора за тежине и мјере, је рекао да је значај овог догађаја огроман и да „сада више нећемо бити спутани ограничењима објеката у нашем мерењу свијета, већ имати јединице …које могу утрти пут још већој тачности и чак убрзати научни напредак“.

  • Килограм – дефинисан Планковом константом (h)
  • Ампер – дефинисан елементарним електричним набојем (е)
  • Келвин – дефинисан Болцмановом константом (k)
  • Мол – дефинисан Авогадровим бројем (NА)

Осим на наведене четири основне јединице, нове дефиниције ће утицати и на дефиниције које су изведене од њих: волт, ом и џул.

Очекује се да одлука о редефинисању већ поменутих јединица SI система ступи на снагу 20. маја сљедеће године. Овим промјенама означиће се крај употребе физичких објеката за дефинисање мјерних јединица и метрички систем (SI) ће по први пут у потпуности бити изводљив од природних појава.