ОБАВЈЕШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ

У циљу успостављања квалитетније комуникације и лакше доступности, сви постојећи еСервиси Министарства просвјете и културе су доступни на новој страници Министарства: http://www.skolers.org/.

На наведеној страници се налазе и нове веб локације за приступ еДневнику:

www.nastavnik.skolers.org        (еДневник за наставнике),

www.roditelj.skolers.org            (еДневник за родитеље),

www.ucenik.skolers.org              (еДневник за ученике).

У плану Министарства просвјете и културе је имплементација јединственог информационог система – еДневника у све преостале основне, средње, музичке и специјалне школе до краја 2020. године.