ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОДЈЕЛИ УВЈЕРЕЊА О УСПЈЕХУ УЧЕНИКА НА КРАЈУ ПРВОГ ПОЛУГОДИШТА ШК. 2019/2020. ГОДИНЕ

 ПЕТАК 03.01.2020. године – подјела увјерења о успјеху ученика на крају првог

 полугодишта  шк. 2019/2020. године :

  • први и трећи разреди у 10:00 часова
  • други и четврти разреди у 11:00 часова