ПИСА 2018

Дана 11.04.2018. године ће се у нашој школи спровести ПИСА истраживање које ће обухватити 46 ученика првог разреда, а тестирање ће провести професорица Љиљана Панић.

Шта је ПИСА?

ПИСА (PISA – Programme for International Student Assessment) је међународно истраживање и представља процјену знања и вјештинапетнаестогодишњих ученика из читалачке писмености, математичке писмености и писмености из природних наука. Највеће је образовно истраживање на свијету и до сада је у њему учествовало више од милион ученика.

ПИСА се спроводи сваке треће године под покровитељством ОЕЦД (Организације за економску сарадњу и развој). Сваки циклус фокусира се на једно подручје, тако да ПИСА 2018 има фокус на читалачкој писмености.

Основни циљеви овог истраживања усмјерени су на образовну политику. ПИСА нема фокус на наставним плановима и програмима и репродукцији усвојених знања, него на способностима ученика да усвојена знања и вјештине примјене у животним ситуацијама. Циљ је испитати у којој су мјери ученици након завршеног обавезног образовања припремљени за наставак образовања, укључивање у процес рада и активно учешће у друштву.

ПИСА истраживање у БиХ, у сарадњи са образовним властима и школама, спроводи Агенција за предшколско, основно и средње образовање, а школе се бирају методом случајног узорка. Укупан узорак броји 236, а тестирање ће се обавити у 213 школа и њиме ће бити обухваћно више од 7000 петнаестогодишњака из цијеле БиХ.

ПИСА резултати не утичу на оцјењивање ученика и наставника, него указују на стање у образовним системима и политике образовања. Резултати ученика и школа не процјењују се појединачно, већ се приказују као цјелокупно постигнуће ученика у свакој од земаља учесница. Ово истраживање пружа јединствену прилику да образовне власти у БиХ добију објективне показатеље, те да планирају и прате промјене у образовању, у сврху унапређења квалитета васпитно-образовног процеса.

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирање ће се спровести у основним и средњим школама и ученици ће тестове радити на рачунарима. ПИСА тестирање се одвија у двије једносатне сесије на којима ученици раде ПИСА тест, након чега попуњавају контекстуални упитник. Тестирање и попуњавање упитника, са паузама, траје око три сата.

Подаци добијени ПИСА истраживањима показују у којој мјери образовни системи земаља учесница успијевају обезбједити својим ученицима стицање кључних компетенција и створити предуслове за цјеложивотно учење.