РАСПОРЕД РАДА У МАЈУ И ЈУНУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ

 1. 17.05.2019. године (петак) завршетак наставе за ученике четвртог разреда.
 2. 21.05.2019.године (уторак) сједница одјељењског вијећа у 12:30 часова, Наставничког вијећа у 13:00 часова.
 3. 22.05.2019. године (сриједа) у 13:30 часова подјела свједочанстава за ученике четвртог разреда.
 4. 23.05.2019. године (четвртак) и 24.05.2019. године (петак) предаја матурских радова код секретара школе у периоду од 08:00 до 14:00 часова.
  • Уз пријаву за полагање матурског испита коју могу добити код секретара школе ученици су дужни приложити:
 • Матурски рад у два примјерка
 • Свједочанство о завршеном I,II,III и IV разреду гимназије
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Евидентни лист о праћењу израде матурског рада
  • Ученици који су ослобођени полагања матурског испита предају:
 • матурски рад у једном примјерку
 • Евидентни лист о праћењу израде матурског рада
 1. 03.06.2019. године (понедјељак) у 13:30 часова писмени рад из српског језика и књижевности у оквиру заједничког дијела матурског испита.
 2. 04.06.2019. године ( уторак) објава резултата писменог рада из српског језика и књижевности у оквиру заједничког дијела матурског  испита у 10:00 часова.
 3. 7. 1  05.06.2019. године (сриједа) усмени дио матурског испита према сљедећем распореду:
 • Српски језик и књижевност у 12:30
 • Енглески језик у 10:00 часова
 • Њемачки језик у 12:30 часова
 • Математика у 13:00 часова
 • Историја у 12:10 часова
 • Географија у 9:00 часова
 • Хемија у 12:10 часова
 • Физика у 14:00 часова

7.2. 06.06.2019. године (четвртак) усмени дио матурског испита из биологије, рачунарства и информатике, програмирања и модела и база података према сљедећем распореду:

 • Биологија у 9:00 часова
 • Рачунарство и информатика, програмирање, модели и базе података у 13:00 часова
 1. 07.06.2019. године (петак) сједница Испитног одбора у 12:30 часова и Наставничког вијећа у 13:00 часова.
 2. 14.06.2019. године (петак) завршетак наставе за ученике првог, другог и трећег разреда.
 3. 14.06.2019.године (петак) подјела диплома у Дому културе у Прњавору у 17:00 часова.
 4. 18.06.2019. године (уторак) сједница одјељењских вијећа у 10:00 часова, а

Наставничког вијећа у 12:00 часова.

 1. 27.06.2019.године (четвртак) сједница Наставничког вијећа у 9:00 часова.
 2. 27.06.2019.године (четвртак) подјела свједочанстава за ученике првог, другог и трећег разреда:
 • Први и трећи резреди у 10:00 часова
 • Други разред у 11:00 часова

 

 

Директор

Љубинка Станић, проф.