САТ КОДИРАЊА

У нашој школи је 11/12. децембра организован сат кодирања у циљу подстицања ученика да се баве једном од најтраженијих занимања савременог доба, информатичким технологијама.