СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА ЗА РАДНО МЈЕСТО ПРОФЕСОР  СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ ЗА 4 ЧАСА НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ ДО 31.08.2022. ГОДИНЕ ПО КОНКУРСУ БРОЈ 567/21 ОД 09.08.2021. ГОДИНЕ

Редни број Презиме и име кандидата Звање Мјесто  пребивалишта
1. Игњатић Јовић Свјетлана професор српског језика и књижевности-240 ECTS Г. Илова, општина Прњавор

 

 

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА ЗА РАДНО МЈЕСТО ПРОФЕСОР  ХЕМИЈЕ ЗА 4 ЧАСА НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ ДО 31.08.2022. ГОДИНЕ ПО КОНКУРСУ БРОЈ 567/21 ОД 09.08.2021. ГОДИНЕ  

Редни број Презиме и име кандидата Звање Мјесто  пребивалишта
1. Лукић Данијела мастер хемије-300 ECTS Добој
2. Васић Бранка професор хемије-240 ECTS Прњавор
3. Марковић Наташа професор хемије-240 ECTS Прњавор

 

 

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА ЗА РАДНО МЈЕСТО ПРОФЕСОР  ФИЗИКЕ ЗА 4 ЧАСА НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ ДО 31.08.2022. ГОДИНЕ ПО КОНКУРСУ БРОЈ 567/21 ОД 09.08.2021. ГОДИНЕ

Редни број Презиме и име кандидата Звање Мјесто  пребивалишта
1. Ружичић  Горана професор физике-240 ECTS Г. Палачковци, општина Прњавор
2. Ћопић Жарко дипломирани физичар Бања Лука

Напомена: пријава послата препорученом поштом 19.08.2021. године, а запримљена 23.08.2021. године

 

 

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА ЗА РАДНО МЈЕСТО ПРОФЕСОР  ПРАВОСЛАВНЕ ВЈЕРОНАУКЕ ЗА 11 ЧАСОВА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ ПО КОНКУРСУ БРОЈ 567/21 ОД 09.08.2021. ГОДИНЕ

Редни број Презиме и име кандидата Звање Мјесто  пребивалишта
1. Нунић Радислав магистар мултидисциплинарних студија из методике црквеног појања и историје црквене музике Прњавор

 

 

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА ЗА РАДНО МЈЕСТО ПРОФЕСОР  ИСЛАМСКЕ ВЈЕРОНАУКЕ ЗА 4 ЧАСА НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ  ДО 31.08.2022. ГОДИНЕ ПО КОНКУРСУ БРОЈ 567/21 ОД 09.08.2021. ГОДИНЕ

Редни број Презиме и име кандидата Звање Мјесто  пребивалишта
1. Челенка Фикрет магистар религијске едукације Прњавор

 

 

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА ЗА РАДНО МЈЕСТО ПРОФЕСОР  УКРАЈИНСКЕ  ВЈЕРОНАУКЕ ЗА 1 ЧАС НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ  ДО 31.08.2022. ГОДИНЕ ПО КОНКУРСУ БРОЈ 567/21 ОД 09.08.2021. ГОДИНЕ

Редни број Презиме и име кандидата Звање Мјесто  пребивалишта
1. Закаљук Орел дипломирани теолог Прњавор

 

 

СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА ЗА РАДНО МЈЕСТО РАЧУНОВОЂА ШКОЛЕ, ПУНО РАДНО ВРИЈЕМЕ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ  ПО КОНКУРСУ БРОЈ 568/21 ОД 09.08.2021. ГОДИНЕ

Редни број Презиме и име кандидата Звање Мјесто  пребивалишта
1. Ковачевић Мирко дипломирани економиста-240 ECTS Бања Лука
2. Бијелић Сузана дипломирани економиста Прњавор