ДАРОВИТОСТ – ДАР ИЛИ БРЕМЕ

Педагог Школе Весна Игњатић и проф. српског језика Тања Анчић Милијашевић присуствовале су обуци представника Тимова за подршку надареним и талентованим ученицима у оквиру програма „Подршка Тимовима за подршку надареним и талентованим ученицима за рад са талентованом и даровитом дјецом у школама Републике Српске“, коју реализује Друштво психолога РС, уз подршку Министарства просвјете и културе Републике Српске, а у сарадњи са Републичким педагошким заводом.

 

Обуке су одржане у девет регија Републике Српске и обухватиле преко пет стотина чланова тимова за подршку надареним и талентованим ученицима. Свака школа је имала по два представника, стручног сарадника и наставника, а обуке је водила проф. др Милица Дробац Павићевић са Филозофског факултета у Бањој Луци.

Тема обука је била препознавање даровитих и талентованих ученика, а ова активност преставља увод у програм који ће се спроводити у наредним годинама у школама Републике Српске у циљу пружања подршке и осмишљавања програма рада са даровитим ученицима.