ДОКУМЕНТАЦИЈА

ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ
Пријавни образац добијате у школи приликом уписа.

СВЈЕДОЧАНСТВА
За упис у први разред потребно је приложити:
– оригинал свједочанства VI, VII, VIII и IX разреда основне школе
– диплому „Вук Стефановић Караџић“ (није обавезно)
– диплому за изузетан успјех из предмета значајних за смјер гимназије (није обавезно)
– диплому за освојено прво, друго или треће мјесто на републичком такмичењу или вишем нивоу такмичења (није обавезно)
– оригинал диплому/ свједочанство о завршеној основној школи у иностранству и рјешење о признавању или потврду о поднесеном захтјеву за признавање (уколико је кандидат завршио основну школу у иностранству)

РОДНИ ЛИСТ
Оригинал родни лист или овјерена копија овог документа.

Адресирани коверат са именом, презименом и адресом кандидата који се пријављује на конкурс