ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЈЕР

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЈЕР

За све ученике који након средње школе желе да упишу неки од факултета са подручја друштвених наука, права, социологије или да студирају књижевност, журналистику, језике, историју умјетности и њима сродне факултете, уписивање друштвено-језичког смјера гимназије је прави избор. Поред наведених факултета, ученици који заврше овај смјер гимназије успјешно уписују и економију, менаџмент, те умјетничке факултете.
Најважнији предмети у оквиру овог смјера су српски језик и књижевност, страни језици, латински језик, ликовна и музичка култура, историја, филозофија, социологија, психологија… Знања која током школовања стекну из ових области од немјерљивог су значаја, не само за даље школовање, већ и за изградњу високог нивоа опште културе и ширину интелектуалног размишљања.