OБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ ЗА ВРИЈЕМЕ ОБУСТАВЕ РЕДОВНЕ НАСТАВЕ

ЈУ Гимназија Прњавор
Прњавор
Датум:  19.03.2020. године

 

OБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ О ОРГАНИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ ЗА ВРИЈЕМЕ ОБУСТАВЕ РЕДОВНЕ НАСТАВЕ

                                                                                                                                                                          

 У циљу спречавања ширења вируса корона у Републици Српској, Републички педагошки завод Републике Српске, у сарадњи са Министарством просвјете и културе је донио  одлуку да средње школе у Републици Српској, у складу са својим могућностима организују наставу уз кориштење интернет страница школе и других раположивих средстава комуникације на даљину. У вези напријед наведеног настава у ЈУ Гимназија Прњавор ће се од понедјељка 23.03.2020. године одвијати на сљедећи начин:

Професори ће формирати вибер групе у оквиру својих одјељења, а предметни професори групе за одјељења у којима предају. Путем тих група професори ће према својим наставним плановима давати инструкције ученицима, односно скретати им пажњу на градиво које мора бити усвојено. Инструктивну наставу ће држати према важећем распореду.

Професори ментори ће формирати вибер групу за ученике који раде матурске радове из њихових предмета и давати приједлоге, тј. тако  реализовати консултације за израду матурских радова.

Професори ће стављати предавања и презентације на сајт школе, посебно професори информатике и стручних предмета рачунарско-информатичког смјера за које не постоје уџбеници.                                      

Професори математике и природне групе предмета  ће користити линкове са садржајима који одговарају садржајима НПП-а, а који су доступни на друштвеним мрежама.

Професори српског језика и књижевности, страних језика и друштвене групе предмета даће ученицима да припреме реферате, напишу есеј или обраде лектиру и  те радове пошаљу на њихове мејл адресе.

 

 

 

 

                                                                                                                                  ЈУ Гимназија Прњавор