OБАВЈЕШТЕЊЕ O УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ У ШК.2020/2021. ГОДИНИ

 

O Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

O УПИСУ УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ У ШК.2020/2021. ГОДИНИ

 

 У школској 2020/2021. години у ЈУ Гимназија Прњавор планиран је упис 4 одјељења првих разреда са укупно 96 ученика и то:

 1. једно одјељење општег смјера са 24 ученика
 2. једно одјељење друштвено- језичког смјера са 24 ученика и
 3. два одјељења рачунарско-информатичког смјера са 48 ученика

 

 • ВРЕДНОВАЊЕ УСПЈЕХА

Вредновање општег успјеха у основној школи исказује се средњом просјечном оцјеном успјеха на крају године, помножен са бројем бодова на сљедећи начин:

 • у VI разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
 • у VII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са два,
 • у VIII разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три,
 • у IX разреду просјечна (средња) оцјена општег успјеха помножи се са три.

На основу општег успјеха кандидат може да оствари највише 50 бодова.

Вредновање посебног успјеха у основној школи врши се из пет предмета заначајних за смјер гимназије на сљедећи начин:

 • у VIII разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два,
 • у IX разреду просјечна (средња) оцјена из пет предмета помножи се са два.

По овом основу кандидат може да оствари највише 20 бодова.

По основу оба критеријума кандидат може освојити максимално 70 бодова.

 

 • ПРЕДМЕТИ ИЗ ОСМОГ И ДЕВЕТОГ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ КОЈИ СЕ ПОСЕБНО БОДУЈУ ЗА УПИС
Струка Предмети који се посебно бодују
Гимназија-општи смјер

 

Српски језик,  страни језик,  математика,  физика и хемија
Гимназија-друштвено-језички смјер Српски језик,  страни језик,  математика,  историја и информатика

 

Гимназија-рачунарско-информатички смјер

 

Српски језик,  страни језик,  математика, физика и информатика

 

Упис ученика врши се у два уписна рока: јунском и јулском.

Све информације око уписа могу се добити на телефон: 051/655-328 и на  email: ss[email protected]skolers.org