ОБАВЈЕШТЕЊЕ О УПИСУ И ПАРТИЦИПАЦИЈИ

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ЈУ ГИМНАЗИЈА ПРЊАВОР

 

  1. УПИС УЧЕНИКА И ПОДЈЕЛА РАСПОРЕДА ВРШЕ СЕ У СРИЈЕДУ 31.08.2022. ГОДИНЕ:
  • у 10:00 часова први и трећи разред
  • у 11:00  часова други и четврти

НАПОМЕНА: УЧЕНИЦИ СУ ДУЖНИ ДА НА ДАН УПИСА ОДЈЕЉЕЊСКОМ СТАРЈЕШИНИ ДОСТАВЕ ПРИМЈЕРАК УПЛАТНИЦЕ О УПЛАЋЕНОЈ ПАРТИЦИПАЦИЈИ ЗА ШК. 2022/2023. ГОДИНУ ИЛИ ПОТВРДУ, УВЈЕРЕЊЕ, КОПИЈУ СВЈЕДОЧАНСТВА ИЛИ НЕКИ ДРУГИ ДОКУМЕНТ КОЈИМ ДОКАЗУЈУ ДА СУ ОСЛОБОЂЕНИ ПЛАЋАЊА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ ( ПОТВРДА ИЛИ УВЈЕРЕЊЕ МОРА БИТИ ОРИГИНАЛ ИЛИ ОВЈЕРЕНА КОПИЈА).                 

  1. Партиципацијa за школску 2022/2023. годину износи 30,00 КМ .

Од плаћања партиципације су ослобођена  дјеца ратних војних инвалида, дјеца без једног или  оба родитеља,  дјеца из вишечланих породица, примаоци социјалне помоћи и ученици који су у претходном разреду гимназије остварили општи успјех 5,00.

  1. Уколико школу похађа два или више ученика из исте породице сви заједно плаћају једну партиципацију у висини од 30,00 КМ. Уколико школу похађа два или више ученика из исте породице у различитим средњим школама које имају различите  износе партиципације онда се уплаћује нижа партиципација и важи за обје средње школе.

НАПОМЕНА:  АКО ПАРТИЦИПАЦИЈУ  ПЛАЋАЈУ ДВА УЧЕНИКА КОЈА ПОХАЂАЈУ ГИМНАЗИЈУ ПРЊАВОР, ПЛАЋАЈУ ПАРТИЦИПАЦИЈУ  СВАКИ  ПО 15 КМ  УЗ ОБАВЕЗУ ДА СВАКИ УЧЕНИК СВОМ ОДЈЕЉЕЊСКОМ СТАРЈЕШИНИ ДОСТАВИ  И КОПИЈУ УПЛАТНИЦЕ О ПЛАЋЕНОЈ ПАРТИЦИПАЦИЈИ ЗА БРАТА ИЛИ СЕСТРУ.

АКО ШКОЛУ ПОХАЂАЈУ ДВА УЧЕНИКА, ОД КОЈИХ ЈЕДАН ИДЕ У ГИМНЗИЈУ А ДРУГИ У ЦЕНТАР СРЕДЊИХ ШКОЛА „ИВО АНДРИЋ“ ПРЊАВОР ГДЈЕ ПАРТИЦИПАЦИЈА ИЗНОСИ 30,00 КМ ОБА УЧЕНИКА ПЛАЋАЈУ ПО 15,00 КМ ( НИЖИ ИЗНОС ПАРТИЦИПАЦИЈЕ), УЗ ОБАВЕЗУ ДА СВОМ ОДЈЕЉЕЊСКОМ СТАРЈЕШИНИ УЗ ПРИМЈЕРАК УПЛАТНИЦЕ ДОСТАВИ КОПИЈУ УПЛАТНИЦЕ ЗА БРАТА ИЛИ СЕСТРУ И ПОТВРДУ О ПОХАЂАЊУ НАСТАВЕ ЗА БРАТА ИЛИ СЕСТРУ У ЦЕНТАР СРЕДЊИХ ШКОЛА „ИВО АНДРИЋ“ ПРЊАВОР.

КАДА ЈЕДАН УЧЕНИК ПОХАЂА ГИМНАЗИЈУ ПРЊАВОР А ДРУГИ НЕКУ СРЕДЊУ ШКОЛУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У КОЈОЈ ЈЕ ИЗНОС ПАРТИЦИПАЦИЈЕ НИЖИ ОД 30,00 КМ  СВИ УЧЕНИЦИ ЗАЈЕДНО ПЛАЋАЈУ ИЗНОС НИЖЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ, УЗ ОБАВЕЗУ ДА УЧЕНИК ЈУ ГИМНАЗИЈА ПРЊАВОР СВОМ ОДЈЕЉЕЊСКОМ СТАРЈЕШНИ УЗ ПРИМЈЕРАК УПЛАТНИЦЕ ДОСТАВИ КОПИЈУ УПЛАТНИЦЕ ЗА БРАТА ИЛИ СЕСТРУ И ПОТВРДУ О ПОХАЂАЊУ НАСТАВЕ ЗА БРАТА ИЛИ СЕСТРУ.