ОПШТИНА ПРЊАВОР ПОДРЖАЛА ИНИЦИЈАТИВУ ГИМНАЗИЈАЛАЦА

Ученици четвртог разреда већ годинама учествују у пројекту „Ја грађанин“ у оквиру предмета Демократија и људска права, а у циљу подстицања ученика да се кроз примјену стечених знања и вјештина активно укључе у рјешавање проблема у својој заједници.

У школској 2021/22. години, ученици четвртог разреда општег смјера су обрађивали тему „Повећање броја категорија ученика који имају право на стипендију на нивоу oпштине Прњавор“.

Ученици су истражили проблем и мјере јавне политике, те су у циљу рјешавања проблема  поднијели иницијативу Општини Прњавор за допуну Одлуке о стипендирању ученика и студената како би и ученици средње школе без једног родитеља или ученици којима су оба родитеља незапослена, а који су у претходној школској години остварили успјех са просјеком 4,50 или више, остварили право на стипендију.

Руководство Oпштине је препознало значај иницијативе ученика Гимназије Прњавор и на 17. сједници одборници Скупштине општине Прњавор су изгласали одлуку о измјенама одлуке о стипендирању и усвојили приједлог наших ученика.

На овај начин ће се побољшати социјални статус ученика средње школе и њихових родитеља са подручја наше oпштине.

Овакви пројекти су добар примјер  сарадње школе и њених ученика са општинском управом у циљу побољшања статуса младих у заједници, као и услова школовања. Захваљујемо се руководству Oпштине Прњавор на подршци, која никад не изостаје при реализацији идеја гимназијалаца!

Објављен је Јавни позив за достављање захтјева за додјелу ученичких и студентских стипендија за школску 2022/23. годину, те све информације можете добити на сљедећем линку: https://opstinaprnjavor.net/javni-poziv-za-dostavljanje-zahtjeva-za-dodjelu-ucenickih-i-studentskih-stipendija-za-skolsku-2022-2023-godinu/