СПИСАК КАНДИДАТА КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА

СПИСАК КАНДИДАТА

КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА ЗА РАДНО МЈЕСТО ПРОФЕСОР  РАЧУНАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ И СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА У РАЧУНАРСКО-ИНФОРМАТИЧКОМ СМЈЕРУ,  ЗА 20 ЧАСОВА-ПУНА НОРМА НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ ДО 31.08.2022. ГОДИНЕ, ПРИПРАВНИК ПО КОНКУРСУ БРОЈ 873/21 ОД 04.10.2021. ГОДИНЕ

 

Редни број Име и презиме кандидата Звање
1. Даниел Кулена дипломирани професор техничког образовања и информатике – 240 ECTS

 

СПИСАК КАНДИДАТА

КОЈИ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА ЗА РАДНО МЈЕСТО ПРОФЕСОР  РУСКОГ ЈЕЗИКА ЗА 2 ЧАСА НА ОДРЕЂЕНО ВРИЈЕМЕ ДО ПОВРАТКА РАДНИКА СА ФУНКЦИЈЕ-ПРИПРАВНИК  ПО КОНКУРСУ БРОЈ 873/21 ОД 04.10.2021. ГОДИНЕ

 

Редни број Име и презиме кандидата Звање
1. Слађана Маринковић дипломирани професор руског и српског језика и књижевности-240 ECTS
2. Борислав Марић дипломирани професор руског језика и књижевности-240 ECTS