Warning: Undefined variable $novosti in /home/gimnprnjavor/public_html/templates/01/includes/head.php on line 8
NULL
ЈУ Гимназија Прњавор
Loading...
НАСТАВНО ОСОБЉЕ

Српски језик и књижевност - Робертина Милошевић

Српски језик и књижевност - Тања Анчић Милијашевић

Српски језик и књижевност - Зорица Лукић

Енглески језик - Татјана Топић

Енглески језик - Љубица Нола

Енглески језик - Данијела Кнежевић

Њемачки језик - Љиљана Сарић

Њемачки језик - Драгана Алексић

Руски језик - Слађана Маринковић

Историја и латински језик - Санда Кривдић

Историја - Славица Дивчић

Филозофија и социологија - Мирјана Сарић

Психологија - Слађана Марић

Географија - Јасна Прерадовић

Биологија - Мила Јанковић

Хемија - Славица Шобот

Хемија - Снежана Кењало

Физика - Борислав Пантић

Математика - Здравко Новарлић

Математика - Живан Гачић

Математика и информатика - Бранка Гачић Малићевић

Информатичка група предмета - Златко Ивановић

Информатичка група предмета - Душка Гачић

Музичка култура - Владан Стојаковић

Ликовна култура - Жељко Јелић

Физичко васпитање - Ивана Благојевић

Физичко васпитање - Јованка Вишекруна

Филозофија и социологија - Александра Драгољић

Православна вјеронаука - Радислав Нунић

Исламска вјеронаука - Фикрет Челенка

Украјинска вјеронаука - Орел Закаљук

Физика - Маријана Јанковић

Информатичка група предмета - Наташа Продановић

Њемачки језик - Зорица Матић

Информатичка група предмета - Милош Родић

Српски језик и књижевност - Анђела Пејић