Warning: Undefined variable $novosti in /home/gimnprnjavor/public_html/templates/01/includes/head.php on line 8
NULL
ЈУ Гимназија Прњавор
Loading...
ПРОПИСИ

Објавио: admin | Датум објаве: 01.09.2023.

Закон о средњем образовању и васпитању 41-18

Уредба са Законском снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању и васпитању 35-20

Закон о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању 92-20

Закон о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању 55-23

Правилник о садржају и начину полагања матурског испита у гимназији

Правилник о поступку за избор ученика генерације у средњој школи

Правилник о оцјењивању ученика у настави и полагању испита у средњој школи

Правилник о поступку за пријем у радни однос у средњој школи и начину бодовања критеријума за пријем

Етички кодекс за раднике и ученике средње школе

Правилник о упису ученика у први разред средњих школа

Правилник о извођењу екскурзија и излета

Посебни колективни уговор за запослене у области образовања и културе РС

Правилник о школском календару за школску 2023-2024. годину

Протокол о поступању у случајевима вршњачког насиља међу дјецом и младима у васпитно-образовном систему Републике Српске

Протокол о поступању у случају насиља, злостављања или занемаривања дјеце

Статут

Правилник о раду

Правилник о раду школске библиотеке

Правилник о кућном реду

Правилник о заштити на раду

Правилник о заштити од пожара

Правилник о заштити од узнемиравања на раду

Правилник о јавним набавкама

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о мјерама, начину и поступку заштите и безбиједности ученика за вријеме боравка у школи и свих активности које организује школа

Правилник о награђивању ученика

Правилник о похваљивању и награђивању запослених

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду стручних органа Школе

Пословник о раду Савјета родитеља

Пословник о раду Савјета ученика

Протокол за подношење и рјешавање питања родитеља и ученика

Протокол о поступању са новозапосленим лицима