Loading...
НАЈНОВИЈЕ ВИЈЕСТИ
НОВОСТИ

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ЧАС

Објављено: 07.11.2023.

У склопу програма стручног усавршавања наставника у школској 2023/24. години, професорице Бранка Гачић Малићевић, Мирјана Сарић и Данијела Кнежевић одржале су у уторак, 7. новембра 2023. године, интердисциплинарни час у четвртом разреду рачунарско-информатичког смјера.

Кроз тему „Критичко мишљење у савременом друштву“ професорице су повезале наставне садржаје из предмета Комуникација у савременом друштву, Филозофија и Енглески језик.

Циљеви часа су били да ученици усвоје, разумију и користе појам медија, мас медија и медијске писмености, те да схвате значај формирања критичког мишљења у савременој комуникацији. Професорице су демонстрирале висок ниво професионализма и педагошких компетенција, те су вјешто осмислиле час како би ученици били оспособљени да самостално процјењују, вреднују и прихватају садржаје који се објављују на порталима, друштвеним мрежама, веб страницама, новинским чланцима, итд. Кроз интеграцију различитих предмета нагласиле су важност оваквог приступа образовању у дигиталном добу, гдје су млади изложени разноврсним информацијама и утицајима.

         

На реализованом часу, ученици су активно судјеловали у дискусијама и изражавали своје ставове стварајући динамично окружење у учионици. Кроз примјере из свакодневног живота професорице су илустровале ситуације у којима је критичко мишљење од суштинског значаја, пружајући ученицима практичне алате за суочавање с изазовима дигиталног доба.

      

Интердисциплинарни час је успјешно реализован и сјајан је примјер како повезивање различитих предмета може обогатити образовно искуство и припремити ученике за активно судјеловање у комплексном друштвеном окружењу. Овакав приступ додатно потврђује да су иновације у настави кључне за припрему ученика за изазове модерног свијета, те да преданост наставника игра кључну улогу у обликовању будућности младих генерација.

Презентацију можете погледати на сљедећем линку: Критичко мишљење у савременој комуникацији