array(14) { ["novosti_id"]=> int(182) [0]=> int(182) ["novosti_naslov"]=> string(194) "ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОДЈЕЛУ УЧЕНИЧКИХ И СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ" [1]=> string(194) "ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОДЈЕЛУ УЧЕНИЧКИХ И СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ" ["novosti_text"]=> string(28511) "

На основу члана 6. Одлуке о стипендирању ученика и студената („Службени гласник Града Прњавор“ број 29/23), Градоначелник Града Прњавор објављује

Ј А В Н И   П О З И В

за достављање захтјева за додјелу ученичких и студентских стипендија за школску 2023/2024. годину

Позивају се ученици и студенти са подручја града Прњавор да поднесу захтјеве за додјелу стипендије за школску 2023/2024. годину.

(1) Право на додјелу ученичких стипендија имају сљедећи ученици средњих школа:

1) ученици који припадају породицама ратних војних инвалида од I до VI категорије инвалидности,

2) ученици без оба родитеља,

3) ученици који су под старатељством Центра за социјални рад,

4) ученици са сметњама у развоју,

5) ученици који су у претходној школској години остварили успјех 5,0

6) ученици без једног родитеља са оствареним просјеком 4,50 или више у претходној школској години,

7) ученици чија су оба родитеља незапослена са оствареним просјеком 4,50 или више у претходној школској години и

8) ученици из породице са четворо и више дјеце са оствареним просјеком 4,50 или више у претходној школској години.

(2) Право на додјелу студентских стипендија имају сви редовни студенти који испуњавају сљедеће услове:

1) да имају пребивалиште на подручју града Прњавор најкраће двије године прије подношења захтјева за додјелу стипендије,

2) да су студенти друге или виших година првог циклуса студија или интегралног студија,

3) да студирају на јавним високошколским установама, осим студената који припадају породицама погинулих и несталих бораца, као и породицама ратних војних инвалида од I до VI категорије инвалидности, као и студената из реда ромске популације,

4) да су редовно уписали школску годину за коју се додјељује стипендија,

5) да нису корисници стипендија из других извора стипендирања,

6) да у току досадашњег студија нису обнављали више од једне године студија, осим студената који су дјеца погинулих и несталих бораца или ратних војних инвалида од I до VI категорије, те студената који припадају породици са четворо и више дјеце, који су обнављали годину највише два пута у току студија и

7) да имају просјек оцјена 7,0 и више, осим студената који припадају породицама

погинулих и несталих бораца, као и породицама ратних војних инвалида од I до VI категорије инвалидности, студената који припадају породици са четворо и више дјеце, као и студената из реда ромске популације.

(3) Право на додјелу стипендија имају и редовни студенти од прве године студија који, поред услова из претходног става под тачкама 1), 3), 4) и 5) испуњавају и један од сљедећих услова:

1) да су у средњој школи проглашени за ученика генерације,

2) да су у средњој школи завршили сваки разред са просјеком 5,0,

3) да припадају породицама погинулих и несталих бораца или породицама ратних

војних инвалида од I до VI категорије инвалидности,

4) да припадају породици са четворо и више дјеце,

5) да су без оба родитеља,

6) да су лица са сметњама у развоју,

7) да су под старатељством Центра за социјални рад и

8) да су студенти из реда ромске популације.

Захтјеви за додјелу стипендије подносе се у Шалтер сали Градске управе Града Прњавор и достављају се Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности. Уз захтјев је потребно приложити сљедећу документацију:

 А) ученици средњих школа:

 Б) студенти прве године студија:

В) студенти друге и виших година студија:

Студенти који студирају на некој од високошколских установа у иностранству дужни су доставити преведену и овјерену документацију из које се недвосмислено може утврдити која су година студија и који факултет. У противном, пријава ће се сматрати непотпуном.

Обавјештавају се подносиоци захтјева да уз захтјев доставе јасно видљиву фотокопију текућег рачуна, и то пунољетни на лично име, а малољетни на име законског заступника.

Сви докази из Јавног позива достављају се на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.

Јавни позив за додјелу ученичких и студентских стипендија за школску 2023/2024. годину објављен је 28.11.2023. године и траје тридесет дана од дана објављивања, односно, закључно са 28.12.2023. године. Накнадно предате и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Све информације заинтересовани могу добити на телефон број: 051/663-740, локал 212.

ЈАВНИ ПОЗИВ – СТИПЕНДИЈЕ 2023/2024.

 

" [2]=> string(28511) "

На основу члана 6. Одлуке о стипендирању ученика и студената („Службени гласник Града Прњавор“ број 29/23), Градоначелник Града Прњавор објављује

Ј А В Н И   П О З И В

за достављање захтјева за додјелу ученичких и студентских стипендија за школску 2023/2024. годину

Позивају се ученици и студенти са подручја града Прњавор да поднесу захтјеве за додјелу стипендије за школску 2023/2024. годину.

(1) Право на додјелу ученичких стипендија имају сљедећи ученици средњих школа:

1) ученици који припадају породицама ратних војних инвалида од I до VI категорије инвалидности,

2) ученици без оба родитеља,

3) ученици који су под старатељством Центра за социјални рад,

4) ученици са сметњама у развоју,

5) ученици који су у претходној школској години остварили успјех 5,0

6) ученици без једног родитеља са оствареним просјеком 4,50 или више у претходној школској години,

7) ученици чија су оба родитеља незапослена са оствареним просјеком 4,50 или више у претходној школској години и

8) ученици из породице са четворо и више дјеце са оствареним просјеком 4,50 или више у претходној школској години.

(2) Право на додјелу студентских стипендија имају сви редовни студенти који испуњавају сљедеће услове:

1) да имају пребивалиште на подручју града Прњавор најкраће двије године прије подношења захтјева за додјелу стипендије,

2) да су студенти друге или виших година првог циклуса студија или интегралног студија,

3) да студирају на јавним високошколским установама, осим студената који припадају породицама погинулих и несталих бораца, као и породицама ратних војних инвалида од I до VI категорије инвалидности, као и студената из реда ромске популације,

4) да су редовно уписали школску годину за коју се додјељује стипендија,

5) да нису корисници стипендија из других извора стипендирања,

6) да у току досадашњег студија нису обнављали више од једне године студија, осим студената који су дјеца погинулих и несталих бораца или ратних војних инвалида од I до VI категорије, те студената који припадају породици са четворо и више дјеце, који су обнављали годину највише два пута у току студија и

7) да имају просјек оцјена 7,0 и више, осим студената који припадају породицама

погинулих и несталих бораца, као и породицама ратних војних инвалида од I до VI категорије инвалидности, студената који припадају породици са четворо и више дјеце, као и студената из реда ромске популације.

(3) Право на додјелу стипендија имају и редовни студенти од прве године студија који, поред услова из претходног става под тачкама 1), 3), 4) и 5) испуњавају и један од сљедећих услова:

1) да су у средњој школи проглашени за ученика генерације,

2) да су у средњој школи завршили сваки разред са просјеком 5,0,

3) да припадају породицама погинулих и несталих бораца или породицама ратних

војних инвалида од I до VI категорије инвалидности,

4) да припадају породици са четворо и више дјеце,

5) да су без оба родитеља,

6) да су лица са сметњама у развоју,

7) да су под старатељством Центра за социјални рад и

8) да су студенти из реда ромске популације.

Захтјеви за додјелу стипендије подносе се у Шалтер сали Градске управе Града Прњавор и достављају се Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности. Уз захтјев је потребно приложити сљедећу документацију:

 А) ученици средњих школа:

 Б) студенти прве године студија:

В) студенти друге и виших година студија:

Студенти који студирају на некој од високошколских установа у иностранству дужни су доставити преведену и овјерену документацију из које се недвосмислено може утврдити која су година студија и који факултет. У противном, пријава ће се сматрати непотпуном.

Обавјештавају се подносиоци захтјева да уз захтјев доставе јасно видљиву фотокопију текућег рачуна, и то пунољетни на лично име, а малољетни на име законског заступника.

Сви докази из Јавног позива достављају се на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.

Јавни позив за додјелу ученичких и студентских стипендија за школску 2023/2024. годину објављен је 28.11.2023. године и траје тридесет дана од дана објављивања, односно, закључно са 28.12.2023. године. Накнадно предате и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Све информације заинтересовани могу добити на телефон број: 051/663-740, локал 212.

ЈАВНИ ПОЗИВ – СТИПЕНДИЈЕ 2023/2024.

 

" ["novosti_datum"]=> string(10) "2023-11-28" [3]=> string(10) "2023-11-28" ["novosti_autor"]=> string(5) "admin" [4]=> string(5) "admin" ["novosti_edited_datetime"]=> string(19) "2023-12-04 07:18:24" [5]=> string(19) "2023-12-04 07:18:24" ["novosti_edited_by"]=> string(5) "admin" [6]=> string(5) "admin" }
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОДЈЕЛУ УЧЕНИЧКИХ И СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ
Loading...
НАЈНОВИЈЕ ВИЈЕСТИ
НОВОСТИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА ДОДЈЕЛУ УЧЕНИЧКИХ И СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

Објављено: 28.11.2023.

На основу члана 6. Одлуке о стипендирању ученика и студената („Службени гласник Града Прњавор“ број 29/23), Градоначелник Града Прњавор објављује

Ј А В Н И   П О З И В

за достављање захтјева за додјелу ученичких и студентских стипендија за школску 2023/2024. годину

Позивају се ученици и студенти са подручја града Прњавор да поднесу захтјеве за додјелу стипендије за школску 2023/2024. годину.

(1) Право на додјелу ученичких стипендија имају сљедећи ученици средњих школа:

1) ученици који припадају породицама ратних војних инвалида од I до VI категорије инвалидности,

2) ученици без оба родитеља,

3) ученици који су под старатељством Центра за социјални рад,

4) ученици са сметњама у развоју,

5) ученици који су у претходној школској години остварили успјех 5,0

6) ученици без једног родитеља са оствареним просјеком 4,50 или више у претходној школској години,

7) ученици чија су оба родитеља незапослена са оствареним просјеком 4,50 или више у претходној школској години и

8) ученици из породице са четворо и више дјеце са оствареним просјеком 4,50 или више у претходној школској години.

(2) Право на додјелу студентских стипендија имају сви редовни студенти који испуњавају сљедеће услове:

1) да имају пребивалиште на подручју града Прњавор најкраће двије године прије подношења захтјева за додјелу стипендије,

2) да су студенти друге или виших година првог циклуса студија или интегралног студија,

3) да студирају на јавним високошколским установама, осим студената који припадају породицама погинулих и несталих бораца, као и породицама ратних војних инвалида од I до VI категорије инвалидности, као и студената из реда ромске популације,

4) да су редовно уписали школску годину за коју се додјељује стипендија,

5) да нису корисници стипендија из других извора стипендирања,

6) да у току досадашњег студија нису обнављали више од једне године студија, осим студената који су дјеца погинулих и несталих бораца или ратних војних инвалида од I до VI категорије, те студената који припадају породици са четворо и више дјеце, који су обнављали годину највише два пута у току студија и

7) да имају просјек оцјена 7,0 и више, осим студената који припадају породицама

погинулих и несталих бораца, као и породицама ратних војних инвалида од I до VI категорије инвалидности, студената који припадају породици са четворо и више дјеце, као и студената из реда ромске популације.

(3) Право на додјелу стипендија имају и редовни студенти од прве године студија који, поред услова из претходног става под тачкама 1), 3), 4) и 5) испуњавају и један од сљедећих услова:

1) да су у средњој школи проглашени за ученика генерације,

2) да су у средњој школи завршили сваки разред са просјеком 5,0,

3) да припадају породицама погинулих и несталих бораца или породицама ратних

војних инвалида од I до VI категорије инвалидности,

4) да припадају породици са четворо и више дјеце,

5) да су без оба родитеља,

6) да су лица са сметњама у развоју,

7) да су под старатељством Центра за социјални рад и

8) да су студенти из реда ромске популације.

Захтјеви за додјелу стипендије подносе се у Шалтер сали Градске управе Града Прњавор и достављају се Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности. Уз захтјев је потребно приложити сљедећу документацију:

 А) ученици средњих школа:

 • увјерење о упису школске 2023/2024. године,
 • увјерење о пребивалишту на подручју града Прњавор, не старије од 6 мјесеци,
 • овјерена копија свједочанства за претходну школску годину,
 • овјерена изјава да није корисник стипендије из других извора стипендирања,
 • доказ да припада породици РВИ од I до VI категорије инвалидности,
 • доказ да је под старатељством Центра за социјални рад Прњавор,
 • доказ да је ученик без оба родитеља,
 • доказ да је лице са сметњама у развоју,
 • доказ да је дијете чија су оба родитеља незапослена (Потврда са Бироа),
 • доказ да је дијете без једног родитеља (Изјава о заједничком домаћинству или извод из МКУ) и
 • доказ да је дијете из породице са четворо и више дјеце (Потврда Удружења или извод из МКР за браћу и сестре).

 Б) студенти прве године студија:

 • увјерење о упису академске 2023/2024. године,
 • овјерене копије свједочанства из свих разреда средње школе,
 • доказ о проглашењу учеником генерације у средњој школи,
 • овјерена копија индекса,
 • увјерење о пребивалишту на подручју града Прњавор, не старије од 6 мјесеци,
 • овјерена изјава да није корисник стипендије из других извора стипендирања,
 • доказ да припада породици погинулог/несталог борца или РВИ од I до VI категорије инвалидности,
 • доказ да је студент без оба родитеља,
 • доказ да су лица са сметњама у развоју,
 • доказ да су под старатељством Центра за социјални рад
 • доказ да припада породици са четворо и више дјеце (Потврда Удружења или извод из МКР за браћу и сестре) и
 • доказ да је студент из реда ромске популације (Извод из МКР).

В) студенти друге и виших година студија:

 • увјерење о упису академске 2023/2024. године,
 • овјерена копија индекса,
 • увјерење о просјеку оцјена, осим за студенте који припадају породици погинулог или несталог борца или РВИ од I до VI категорије, студенте који припадају породици са четворо и више дјеце, као и студената из реда ромске популације.
 • увјерење о пребивалишту на подручју града Прњавор, не старије од 6 мјесеци,
 • овјерена изјава да није корисник стипендије из других извора стипендирања,
 • овјерена изјава да студент није обнављао више од једне године у току студија, а за студенте који су дјеца погинулих и несталих бораца или РВИ од I до VI категорије, те студенте који припадају породици са четворо и више дјеце, овјерена изјава да нису обнављали годину више од два пута у току студија.
 • доказ да припада породици погинулог/несталог борца или РВИ од I до VI категорије,
 • доказ да припада породици са четворо и више дјеце (Потврда Удружења или извод из МКР за браћу и сестре) и
 • доказ да је студент из реда ромске популације (Извод из МКР).

Студенти који студирају на некој од високошколских установа у иностранству дужни су доставити преведену и овјерену документацију из које се недвосмислено може утврдити која су година студија и који факултет. У противном, пријава ће се сматрати непотпуном.

Обавјештавају се подносиоци захтјева да уз захтјев доставе јасно видљиву фотокопију текућег рачуна, и то пунољетни на лично име, а малољетни на име законског заступника.

Сви докази из Јавног позива достављају се на једном од језика који су у службеној употреби у Републици Српској.

Јавни позив за додјелу ученичких и студентских стипендија за школску 2023/2024. годину објављен је 28.11.2023. године и траје тридесет дана од дана објављивања, односно, закључно са 28.12.2023. године. Накнадно предате и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Све информације заинтересовани могу добити на телефон број: 051/663-740, локал 212.

ЈАВНИ ПОЗИВ – СТИПЕНДИЈЕ 2023/2024.